Demokracja w praktyce

W Aleksandrowie Łódzkim, podobnie jak w wielu innych miastach w Polsce, z powodzeniem działa Młodzieżowa Rada Miejska. Już na 17 maja 2022 r. zaplanowano wybory do tego młodzieżowego gremium, które odbędą się na zasadzie podobnej jak w przypadku klasycznych wyborów do samorządów.

Oznacza to, że zachowane zostaną wszystkie procedury demokratyczne, wraz z czynnym i biernym prawem wyborczym.

W związku z tym przedstawieni zostaną kandydaci, przeprowadzona zostanie również kampania wyborcza, w ramach której kandydaci do Młodzieżowej Rady Miasta Aleksandrowa Łódzkiego będą mieli okazję zaprezentować swoje poglądy na sprawy istotne dla miasta i młodzieży, a także przedstawić swoje programy wyborcze.

Wybory do MRM odbywają się co dwa lata. W czasie dwuletniej kadencji młodzież może na bieżąco i aktywnie uczyć się funkcjonowania takich podmiotów, jak samorządy lokalne i w taki właśnie – najefektywniejszy sposób – zdobywać doświadczenie, które, co jest bardzo prawdopodobne, przyda się jej w dorosłym życiu, kiedy być może zasilą szeregi Rady Miejskiej Aleksandrowa Łódzkiego.

Kampania wyborcza

Obecnie trwa już kampania wyborcza, a od kilku dni działa też Miejski Zespół Wyborczy, którego skład zasilą przedstawiciele Rady Miejskiej Aleksandrowa Łódzkiego, w tym m.in. z Wydziału Edukacji oraz reprezentujący poszczególne kluby radnych wchodzących w skład obecnej kadencji RM i osoba wskazana przez Burmistrza Miasta.

Kandydaci mogą być zgłaszani do 29 kwietnia 2022 r. Aby móc zgłosić kandydata, musi on dysponować co najmniej dwudziestoma głosami poparcia.

Po kilku dniach nastąpi oficjalne ogłoszenie listy kandydatów i kampania wyborcza wejdzie w najważniejszą, decydującą fazę, podczas której sami kandydaci będą mogli przedstawić się swoim wyborcom i przekazać konkretne informacje na temat inicjatyw, które chcą podejmować jako członkowie Młodzieżowej Rady Miasta.

Jak więc widzimy – cała procedura związana z wyłonieniem MRM, a także profil jej funkcjonowania i podejmowana działania – są niemal tożsame z zadaniami podejmowanymi przez Radę Miasta.

Celem powołania jej młodszego „odpowiednika” jest integrowanie młodego pokolenia wokół idei społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji w procesach demokratycznych.