Od 2002 roku, cieszący się kiedyś dużą popularnością basen termalno-solankowy w Ciechocinku, pozostaje niedostępny dla publiczności. Historyczna atrakcja turystyczna miasta została sprzedana prywatnemu inwestorowi w 2009 roku, a teren i obiekt, mimo kilku zmian własności, uległy poważnej dewastacji.

Przez ostatnie lata intensywnie prowadzone były działania mające na celu odbudowę i reaktywację tego unikalnego zabytku. Inicjatorem tych starań były, działające na rzecz miasta, Stowarzyszenie „Razem dla Ciechocinka” oraz Józef Łyczak, dawniej senator, a obecnie radny wojewódzki. W jego biurze organizowane były spotkania poświęcone planom ratowania zniszczonego już kompleksu basenowego.

We wspomnianym kierunku zapadła istotna decyzja w maju 2023 roku. Jak podkreślał Józef Łyczak: „Naszym pragnieniem jest przekazanie basenu pod zarząd Urzędu Marszałkowskiego, zarządzającego spółką Uzdrowisko Ciechocinek, która już teraz odpowiedzialna jest za tężnie i inne obiekty. Prowadziliśmy rozmowy na temat rekonstrukcji basenu. Zdecydowaliśmy, że przewidujemy odtworzenie jedynie samego basenu, bez części hotelowej, zgodnie z oryginalnym wyglądem z 1932 roku”.

Basen termalno-solankowy w Ciechocinku, mimo iż nieczynny od 2002 roku, został sprzedany w 2009 roku wraz z działką prywatnym inwestorom za kwotę 5 383 300 złotych. Niestety, przez kolejne lata obiekt nawarstwiał tylko problemy, pomimo wielokrotnych zmian właścicieli, postępująca degradacja obiektu była nieunikniona.