Wsparcie uczniów w powrocie do aktywności szkolnej

Nowy rok szkolny trwa już niemal od miesiąca. W tym czasie nauczyciele różnych typów szkół miel możliwość zorientować się z jakimi problemami zmagają się uczniowie, dla których poprzedni rok szkolny był szczególnym wyzwaniem.

Nauczanie zdalne nie jest i nie może być standardem w procesie edukacyjnym i wychowawczym. W zależności od tego, w jakim wieku są uczniowie – w inny sposób musieli sobie radzić z wyzwaniami nauczania „alternatywnego”.

O ile starsi uczniowie mogli sobie bardziej samodzielnie organizować czas, motywować się do pracy i wykazywać samodyscypliną, o tyle w przypadku młodszych dzieci nie było to takie proste.

Wiele miesięcy nauczania zdalnego nie mogło się nie odbić nie tylko na nauce, ale również na sferze psychicznej. Zdalna szkoła „stworzyła” zupełnie nowe wyzwania, zarówno dla systemu oświatowego, jak i dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

W pokonaniu tych wszystkich trudności mają pomóc dodatkowe zajęcia z różnych przedmiotów, na które wyasygnowano dodatkową pulę środków.

Pomoc dla uczniów szkół powiatu zgierskiego

Do szkół prowadzonych przez powiat zgierski trafi ponad 180 tysięcy złotych, które będą przeznaczone na organizację zajęć wspomagających uczniów zgłaszających różne potrzeby w zakresie wielu przedmiotów szkolnych. Zajęcia pozwolą na nowo przyjrzeć się przerabianemu w trakcie nauczania zdalnego materiałowi i utrwaleniu go, tak, aby nie było luk, które nie pozwolą harmonijnie zdobywać dalszą wiedzę.

Środki wyasygnowano z rezerwy z subwencji oświatowej, którą dysponuje powiat. Środki, które trafią do szkół w powiecie pozwolą na zorganizowanie ponad 2,5 tysiąca dodatkowych zajęć szkolnych, głównie z takich przedmiotów jak: język polski, języki obce, matematyka, historia, fizyka, biologia, chemia i inne – w zależności od zgłaszanych w danej placówce potrzeb.