Nowe granice dwóch gmin?

Mieszkańcy trzech wsi należących do gminy Zgierz być może wyrażą chęć do przeprowadzenia bardzo istotnej zmiany, nie tylko dla ich miejscowości, ale również dla dwóch gmin: Zgierz oraz Aleksandrów Łódzki.

Dość zaskakujące, szczególnie dla włodarzy gminy  Zgierz wydają się być głosy, które dobiegają z Grotnik, Ustronia oraz Jedlicza. Wiele wskazuje na to, że mieszkańcy tych trzech wsi będą chcieli wziąć udział w referendum, w którym mogliby się wypowiedzieć w kwestii tak istotnej jak zmiana przynależności gminnej.

Wielu mieszkańców uważa, że ich miejscowości nie są odpowiednio traktowane przez władze gminne, które miałyby nie dostrzegać ich problemów, a także nie interesować się ich potencjałem rozwojowym.

Władze gminy Zgierz nie zgadzają się z artykułowanymi przez przedstawicieli społeczności wszystkich tych wsi zarzutami, twierdząc, że nie dochodzi do żadnego faworyzowania jednych miejscowości kosztem drugich.

Konfliktu nie da się jednak nie zauważyć.

Zmiana przynależności gminnej – kwestie formalne

Teoretycznie przeprowadzenie takiej zmiany jak odejście z jednej gminy i przejście do innej jest możliwe. Nie da się jednak ukryć, że jest to proces wieloetapowy i skomplikowany, a więc wymagający sporej determinacji od osób, które chcą, żeby do takiej zmiany doszło.

Pierwszym krokiem na tej dość „wyboistej” drodze jest zorganizowanie referendum. Wydaje się, że w przypadku mieszkańców Grotnik, Ustronia i Jedlicza jest dostatecznie wyraźna wola nie tylko do zorganizowania go, ale również wzięcia w nim udziału.

Zdanie mieszkańców wsi jest istotne, ale konkretne decyzje są podejmowane na poziomie krajowym. Ostatecznie o zmianie granic administracyjnych gmin decyduje Rada  Ministrów na drodze rozporządzenia. Zanim dojdzie do tego, że rząd zajmie się taką sprawą, musi ona pozytywnie przejść kilka wcześniejszych etapów formalnych.

Po przeprowadzeniu konsultacji z różnymi środowiskami zaineresowanymi wprowadzeniem tego rodzaju zmian, wykonywane są analizy gospodarcze i społeczne oraz prawne. Następnie taką sprawą zajmuje się wojewoda, a później Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, wreszcie kwestią zmiany granic gminy zajmuje się rząd.