Radość i satysfakcję przynosi informacja o uzyskaniu przez Gminę Aleksandrów dofinansowania na realizację projektu noszącego nazwę „Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Janikowice”. Dzięki temu inwestycji, społeczność lokalna zyska nowe miejsce integracji.

Wójt Paweł Mamrot wyraźnie podkreśla, że możliwość przystąpienia do realizacji owego przedsięwzięcia jest efektem udzielonego wsparcia finansowego. Poziom dofinansowania, które zostało przyznane przez Samorząd Województwa Łódzkiego, wynosi 200 tysięcy złotych. Celem wykorzystania tej sumy jest wzmacnianie potencjału lokalnej ludności oraz rozwijanie ich zdolności do współpracy. Dodatkowo, fundusze te umożliwią stworzenie przestrzeni służącej integracji mieszkańców.

Planowany do budowy obiekt świetlicy ma służyć nie tylko jako miejsce spotkań mieszkańców, ale przede wszystkim ma pełnić rolę centrum kulturalno-społecznego. To właśnie tam będą mogły odbywać się różnego rodzaju wydarzenia i inicjatywy z zakresu kultury i społeczności lokalnej, co przyczyni się do dalszego rozwoju sołectwa Janikowice.