Od ponad 30 lat mieszkańcy Aleksandrowa Łódzkiego nie mogli korzystać z tramwaju. Jednak temat powrotu tego środka komunikacji miejskiej, po tak długim czasie, znów znalazł się na tapecie, a wszystko za sprawą nadchodzących wyborów.

KWW Otwarty Aleksandrów, aktywnie działający w mieście i gminie, postanowił podjąć próbę usprawnienia lokalnego transportu publicznego. Wśród wielu propozycji, które przedstawili, jedna wydaje się szczególnie intrygująca. Chodzi o ożywienie zapomnianej trasy tramwajowej numer 44.

Zastanawiając się nad szansą na to, aby po tak długim okresie, tramwaj spod znaku MPK Łódź wrócił na ulice Aleksandrowa Łódzkiego, warto zwrócić uwagę na stanowisko Pauliny Matysiak. Posłanka, pełniąca również funkcję przewodniczącej Parlamentarnego Zespołu do spraw Walki z Wykluczeniem Transportowym oraz wiceprzewodniczącej Komisji Infrastruktury, wyraża mocne przekonanie, że jest to możliwe.

Podkreśla ona, że klucz do zmiany leży w determinacji i wspólnym zaangażowaniu społeczeństwa. To właśnie od nich powinny rozpocząć się działania na rzecz poprawy komunikacji, gdyż fundusze na ten cel z pewnością znajdą się. Jako przykład posłużyła miasto Lutomiersk, które złożyło wniosek o przywrócenie tramwaju. Podobne kroki, zdaniem Posłanki, powinien podjąć również Aleksandrów, aby podnieść standard życia swoich mieszkańców.