Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży

Dzieci są szczególnie narażone na negatywne skutki psychiczne trudnych wydarzeń i traum. Dzieciństwo, szczególnie okres dojrzewania, sam w sobie wywołuje wiele zmian emocjonalnych. Dzieciom nie są obce sytuacje stresowe, tymczasem, jak wiadomo – otrzymanie pomocy psychologicznej i psychiatrycznej w Polsce nie jest „oczywistością”.

Od lat, szczególnie psychiatria dziecięca jest niedofinansowana, występują w tym ważnym obszarze medycyny poważne braki kadrowe i instytucjonalne.

Kwestie te podnoszone były jeszcze przed rokiem 2020, czyli przed ogłoszeniem pandemii i decyzjami, które ze stanem epidemicznym na świecie i w Polsce się wiązały. W sposób oczywisty, zamknięcie w domach, późniejsza nauka zdalna, zachwianie normalnych relacji społecznych, musiało wpłynąć negatywnie na stan psychiczny i emocjonalny dzieci i młodzieży.

Niestety, wiemy również, że w ostatnich latach zwiększyła się w Polsce liczba prób samobójczych młodych ludzi i więcej z nich zakończyło się tragedią.

Konieczne jest szybkie wdrażanie zmian, które pozwolą wykrywać problemy emocjonalne i psychiczne u młodych ludzi i następnie leczyć je, szczególnie w obliczu kolejnego dramatu, jakim jest wojna na Ukrainie.

Ponad 2 tysiące godzin dodatkowych zajęć

Uczniowie szkół w powiecie zgierskim będą mogli już niedługo skorzystać ze specjalnego programu psychologicznego, czyli darmowej pomocy w tym obszarze. Samorząd powiatowy zdecydował o przyznaniu na ten cel 135 tysięcy złotych.

Jest to konieczne ze względu na zgłaszane przez pedagogów szkolnych, psychologów, rodziców, opiekunów i samych młodych ludzi problemów, z którymi nie są w stanie poradzić sobie samodzielnie, bez profesjonalnej pomocy.

Wiemy jak dużym problemem w polskim społeczeństwie, nie wyłączając również młodego pokolenia, jest depresja. To choroba, która od lat uznawana jest za schorzenie społeczne. Nieleczona depresja może doprowadzić do samobójstwa.

Dzięki środkom pochodzącym z subwencji oświatowej, możliwe będzie przeprowadzenie zajęć i konsultacji z zakresu pomocy psychologicznej i pedagogicznej w placówkach oświatowych w całym powiecie zgierskim.

W programie dodatkowych zajęć znalazły się również spotkania terapeutyczne i rozwijające umiejętności miękkie, coraz bardziej konieczne w społeczeństwie przechodzącym dynamiczny proces zmian.

Pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych jest niezbędna, dlatego coraz więcej gmin wspiera swoich mieszkańców, oferując im bezpłatną pomoc, nie tylko dla dzieci. Zobacz, jak pomoc tego rodzaju świadczona jest w innych miastach, m.in. w Giżycku.