Konkurs dla organizacji pozarządowych

Powiat Zgierski ogłosił kolejną edycję konkursu skierowanego do środowisk zajmujących się pracą społeczną na rzecz potrzebujących i lokalnych społeczności. W ramach konkursu oferty mogą składać organizatorzy różnego rodzaju wydarzeń i akcji, w tym: sportowych, charytatywnych, kulturalnych, edukacyjnych, oświatowych oraz promujących kulturę i historię.

Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe, a także podmioty, które prowadzą działalność pożytku publicznego.

Konkurs ogłoszony przez Zarząd Powiatu Zgierskiego ma charakter otwarty. Środki, które będą rozdysponowywane w ramach budżetu konkursowego pozwolą zrealizować różne cele z zakresu zadań publicznych.

Budżet ten w roku 2022 wynosi łącznie pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych. Będzie wspierać takie cele jak: rozwój sportu oraz kultury fizycznej i turystyki, porządek i bezpieczeństwo publiczne, promowanie wartości kulturowych powiatu zgierskiego. Finansowane mogą być także działania, których celem jest ochrona zdrowia.

Jakie cele udało się już sfinansować?

Konkurs dla organizacji pozarządowych cieszy się dużą popularnością. Dzięki środkom, które można uzyskać, przystępując do niego, udało się zrealizować wiele celów społecznie użytecznych. Tylko w ubiegłym roku dzięki tym środkom przeprowadzono m.in. zajęcia edukacyjne dla dzieci z zakresu znajomości prawa oraz bezpieczeństwa.

W 2021 r., zdecydowano się także na promocję sportu i aktywności fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem siatkówki i piłki nożnej (i szukaniem nowych talentów w tych dyscyplinach, na ternie miejscowości powiatu zgierskiego).

Zdecydowano się również na pomoc finansową dla projektów promujących imprezy artystyczne, w tym skierowanych do osób niepełnosprawnych.

W tym roku podmioty, które są zainteresowane przedstawieniem swoich projektów w ramach procedury konkursowej, mogą się zgłosić do 22 marca.

Więcej informacji i regulamin konkursu – na stronie powiatu zgierskiego.