Wiele środowisk wspiera uchodźców

Rozpoczyna się drugi tydzień inwazji Rosji na Ukrainę. Już kilka godzin po napaści Moskwy na Kijów, co miało miejsce 24 lutego 2022 r., rozpoczął się ruch na granicy Ukrainy z Polską, Rumunia, Słowacją i Mołdawią. Wszystkie te państwa przyjmują uchodźców z Ukrainy. Największy ruch kieruje się na przejścia graniczne z Polską.

Społeczeństwo naszego kraju od razu odpowiedziało wielkim zaangażowaniem na konieczność niesienia pomocy ludziom, którzy w kilka godzin musieli opuścić swoje domy. W zdecydowanej większości są to kobiety i dzieci. Mężczyźni w wieku poborowym zostali zmobilizowani.

Polskie miasta i wsie organizują pomoc, która w kolejnych dniach trwania kryzysu zaczyna być bardziej uregulowana. Początkowo mieliśmy do czynienia z bardzo spontanicznym odruchem serc. Obecnie w pomoc angażują się również samorządy, stowarzyszenia, fundacje, instytucje i wiele firm oraz innych podmiotów.

Nie inaczej jest w Aleksandrowie. Mieszkańcy miasta i okolic przekazują wiele darów uchodźcom, którzy przybyli do Polski, jak i tym Ukraińcom, którzy zdecydowali się zostać w swoim kraju i walczyć.

Strażacy, pedagodzy, artyści…

Pomoc świadczona początkowo spontanicznie, staje się bardziej zorganizowana. Poszczególne środowiska wspierają swoje „odpowiedniki” na Ukrainie, w której z powodu nagle przeprowadzonej napaści rosyjskiej, zawieszeniu uległo normalne, codzienne funkcjonowanie.

Szczególne potrzeby mają obecnie m.in. różne służby ratunkowe, w tym strażacy, którym brakuje sprzętu koniecznego do gaszenia pożarów, będących efektem ataków armii rosyjskiej.

Strażacy z całej Polski, zarówno zawodowi, jak i ochotnicy, przekazują wiele darów swoim ukraińskim partnerom. Jest to odpowiedź na apel Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, który zwrócił się do środowiska lokalnego o wsparcie strażaków ukraińskich.

W akcji tej biorą również udział strażacy z powiatu zgierskiego, w tym także z Aleksandrowa. Udało się już przekazać stronie ukraińskiej pompy, odzież specjalistyczną, prądownice, węże pożarnicze itp.

Do akcji pomocy walczącej Ukrainie włączyli się również artyści. 13 marca o godzinie 16:00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Aleksandrowie Łódzkim odbędzie się koncert Śpiewającej Rodziny Kaczmarek. Wydarzenie miało uświetnić Dzień Kobiet, jednak w związku z obecną sytuacją wszystkie pieniądze z biletów zostaną przekazane przez artystów na pomoc Ukrainie.