9 lutego 2024 roku przyszedł czas na uroczystość, podczas której insp. Mariusz Krzystyniak formalnie przejął obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi. Decyzję o jego nominacji podjął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, czyniąc go głównym odpowiedzialnym za prowadzenie spraw łódzkiego garnizonu policji.

Ceremonia zgromadziła wiele znanych postaci z sfer publicznych. Byli tam między innymi: nadinsp. Roman Kuster, Zastępca Komendanta Głównego Policji, Wojewoda Łódzki Dorota Ryl, nadinsp. Sławomir Litwin, nadbryg. Grzegorz Janowski, Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, Bogumiła Tarkowska, Zastępca Prokuratora Regionalnego w Łodzi oraz płk. Jarosław Banasik, Dyrektor Okręgowej Służby Więziennej w Łodzi i wielu innych.

Zgodnie z tradycyjnym protokołem policyjnym, uroczystość rozpoczęła się od meldunku złożonego przez dowódcę uroczystości i Zastępcy Komendanta Głównego Policji, a następnie wprowadzenia sztandaru Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Po przywitaniu gości, lektor odczytał Decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o nominacji insp. Mariusza Krzystyniaka na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi.

Insp. Mariusz Krzystyniak po odczytaniu decyzji, zgodnie z protokołem, przywitał się ze sztandarem. Insp. Tomasz Olczyk – dotychczas pełniący tę funkcję – złożył meldunek o zdaniu pełnionych obowiązków Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi.