Gmina Aleksandrów zaangażowała się w realizację następnego, istotnego projektu inwestycyjnego określanego jako „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Aleksandrów – Etap IV”, który jest częściowo finansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach tego przedsięwzięcia planowane jest utworzenie dodatkowych 95 przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze gminy.

W siedzibie Urzędu Gminy Aleksandrów odbyło się już następne posiedzenie rady budowlanej, podczas którego dokonano przeglądu kwestii technicznych i harmonogramu prac. Wykonawca projektu gromadzi niezbędne dane techniczne i materiały do realizacji tego zadania. Realizacja tego projektu będzie miała istotny wpływ na poprawę warunków życia lokalnej społeczności.

W międzyczasie, Gmina Aleksandrów przygotowuje grunt do kolejnej rekrutacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, które mają być finansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.