Bartosz Domaszewicz, istotna postać na łódzkiej scenie politycznej i reprezentujący ugrupowanie KO, nie jest już członkiem Rady Miasta Łodzi. Jako bliski współpracownik Hanny Zdanowskiej – ukoronowanej tytułem prezydent miasta, Domaszewicz pełnił ważną funkcję wiceprzewodniczącego w radzie.

Sam Domaszewicz podał informację o zakończeniu swojej kadencji jako radnego. Przyczyną okazało się prawomocne orzeczenie wydane przez Naczelny Sąd Administracyjny. Problem, który doprowadził do tego wyroku, dotyczył prowadzonej przez polityka działalności gospodarczej.

Mimo że polityk przyjął ten werdykt bez sprzeciwu, w swoim oficjalnym oświadczeniu wyraził swoje zdanie na temat składu sądu. Zdaniem Domaszewicza, sąd rozpatrujący jego sprawę obradował „w wadliwym składzie”.