Ochotnicza Straż Pożarna dla lokalnych społeczności

Ochotnicze Straże Pożarne są stałym elementem „krajobrazu” Polski lokalnej. Jednostki OSP działają prężnie od dziesiątków lat. Pierwsze podmioty, które były prekursorami dzisiejszych jednostek ochotniczych powstały na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX w. Od początku pełniły wiele funkcji, nie tylko bezpośrednio związanych z koniecznością niesienia pomocy w sytuacjach kryzysowych.

OSP kształtowały postawy patriotyczne, integrowały lokalną społeczność i aktywizowały ludzi z różnych środowisk do pracy na rzecz miejsca, w którym żyją. Nie inaczej jest również dziś. Formuła Ochotniczej Straży Pożarnej nie wyczerpała się, mimo licznych zmian społecznych i technicznych.

Ochotnicze Straże Pożarne pełnią ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa na danym terenie, nadal też mają istotne znaczenie dla życia lokalnej społeczności.

Aby straż ochotnicza mogła działać sprawnie i szybko, powinna być dobrze zorganizowana, musi też mieć zapewniony dostęp do nowoczesnego sprzętu gaśniczego. Dzięki wsparciu finansowemu, gwarantowanemu m.in. przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, możliwy jest zakup samochodów i innego sprzętu strażackiego.

Kolejne OSP z dofinansowaniem

Dzięki wsparciu WFOŚiGW w Łodzi, kolejne miejscowości gminy Aleksandrów Łódzki otrzymają dofinansowanie na zakup nowoczesnego sprzętu gaśniczego.

Będzie on wspomagał strażaków-ochotników w Nakielnicy, Chrośnie, Bełdowie oraz w Prawęcicach. Taki sprzęt zakupiła już wieś Adamów (również przy wsparciu finansowemu WFOŚiGW).

Fundusz realizuje plan współfinansowania sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych od kilku lat. W jego ramach udało się już wesprzeć niemal pięćset jednostek – tylko na terenie województwa łódzkiego.

Program cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem jednostek. Tylko w 2021 r. środki z puli trzech milionów złotych przeznaczonych dla miejscowości w Łódzkiem rozdysponowano między sto kilkadziesiąt OSP.

Do końca roku wsparcie finansowe z funduszu, a być może również z budżetu Sejmiku Województwa Łódzkiego, otrzymają kolejne miejscowości z powiatów województwa łódzkiego.