Ponad 200 tys. zł na stworzenie laboratoriów edukacyjnych

Młodzi entuzjaści nauk przyrodniczych i ścisłych, uczęszczający do szkół w powiecie zgierskim, już niedługo będą mogli rozwijać swoje talenty i pasje badawcze w nowoczesnych pracowniach, które powstaną przy niektórych placówkach. Będą to laboratoria edukacyjne na miarę XXI wieku.

Zostaną stworzone dzięki środkom, jakie pozyskał Powiat Zgierski z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Jest to suma dwustu dwudziestu tysięcy złotych, z czego część środków pochodzi z wkładu własnego samego powiatu.

Pracownie powstaną albo zostaną zmodernizowane w: Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica, w I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie, w Zespole Szkół Nr 1 – również w Głownie oraz w Zespole Licealno-Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim.

We wszystkich pracowniach znajdzie się nowoczesny sprzęt, zostaną też wyposażone w nowe meble. Dzięki tej inwestycji uczniowie będą mogli się uczyć w wyjątkowo komfortowych warunkach.

Nowe pracownie – nowe możliwości

Ciekawym rozwiązaniem, które już niebawem zostanie zrealizowane, jest stworzenie „Przystanku Ekologia” w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. S. Staszica w Zgierzu. Dzięki niemu możliwe będzie np. przeprowadzanie inspirujących zajęć ekologicznych w plenerze. Uczniowie bezpośrednio poznają np. miododajne gatunki roślin, będą mieli również możliwość obserwowania zwierząt, takich jak jeże, czy różne gatunki ptaków.

To najlepszy sposób na uczenie szacunku do przyrody, poprzez aktywne i bezpośrednie jej poznawanie, co ma o wiele większe znaczenie niż jedynie teoretyczne przekazywanie tej bardzo istotnej wiedzy.

Z kolei w Głownie, w I LO powstanie „Geo – Strefa”. W tej pracowni nie zabraknie różnego rodzaju map turystycznych i topograficznych województwa łódzkiego. Uczniowie będą mogli również korzystać z urozmaiconych pomocy naukowych – w tym kompasów, wiatromierzy, pluwiometrów czy barometrów i innych narzędzi do prowadzenia doświadczeń.

Środki z programu otrzyma również Zespół Szkół Nr 1 w Głownie. Zostaną one przeznaczone na modernizację działającej już pracowni geograficznej.

Szkoła z Aleksandrowa Łódzkiego uzyska środki na unowocześnienie pracowni geograficznej. Zakupione zostaną m.in. nowe mapy, atlasy, plansze i modele, próbki skał i minerałów oraz gleb. Uczniowie będą mogli również korzystać z nowoczesnych pomocy audiowizualnych.

Jak połączyć tradycyjne metody nauczania z możliwościami, jakie dają nowoczesne technologie i czy takie połączenie może „zadziałać”? Przeczytaj na Immobi.pl.