Dofinansowanie dla placówek edukacyjnych

Jeden z ogólnopolskich programów oświatowych, cieszący się dużą popularnością „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, będzie kontynuowany w kolejnych latach. Obecna edycja przewidziana została na lata 2021 – 2025.

W roku 2022 dofinansowane zostaną kolejne placówki edukacyjne i zakupy, mające na celu zwiększenie zbiorów bibliotecznych, dostępnych dla młodych czytelników.

Tym razem na wsparcie mogą liczyć organy, które prowadzą przedszkola oraz szkoły podstawowe. Środki pochodzące z programu mają być przeznaczone między innymi na zakup nowości wydawniczych, a także na wszelkiego rodzaju działania promujące czytelnictwo od najmłodszych lat.

Działania prowadzone w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa są realizowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Warunki udziału w programie

W roku bieżącym w programie wezmą udział również placówki przedszkolne i szkolne działające w Aleksandrowie Łódzkim i w okolicach. Będą to zarówno Miejskie Przedszkola numer 1, 2 i 3, jak i Szkoła Podstawowa numer 1, 3, Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Rudzie Bugaj oraz Szkoła Podstawowa w Bełdowie.

Placówki te, a właściwie ich organy prowadzące, spełniły podstawowy warunek niezbędny do partycypowania w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa.

Było to przeznaczenie na program wkładu własnego, w wymaganej wysokości dwudziestu procent kwoty związanej z kosztami realizacji określonego zadania, objętego wsparciem programowym.

Przedszkola i szkoły podstawowe z gminy Aleksandrów Łódzki, biorące udział w programie, dokonają zakupu nowości wydawniczych, pomocy dydaktycznych i innych materiałów wspierających oraz promujących czytelnictwo.

Środki pochodzące z wkładu własnego i z programu rządowego będą także przeznaczone na zakup oprogramowania komputerowego, a także e-booków, cieszących się dużą popularnością wśród młodych czytelników.

Dlaczego warto czytać książki w każdym wieku? Czytanie – to mnóstwo korzyści – i dla dzieci, i dla osób dorosłych.