Czy powietrze będzie czystsze?

Przed nami jesień i zima, czyli ten okres w roku, w którym zanieczyszczone powietrze daje się nam najbardziej we znaki. Smog jest jednym z najistotniejszych, o ile nie najistotniejszym problemem ekologicznym w Polsce. Powietrze, jakim oddychamy należy do najgorszych w Europie. Oczywiście jest to zależne od regionu kraju, jednak nigdzie sytuacja nie jest na tyle dobra, że nie wymagałaby znaczącej poprawy.

Dzięki różnym programom pomocowym, zarówno unijnym, rządowym, jak i samorządowym – sytuacja ta powoli, ale nie tak szybko, jakby to było oczekiwane, ulega poprawie. Najważniejszymi programami, które istotnie mogą wpłynąć na poprawę powietrza są te, które wspierają finansowo wymianę starych pieców węglowych na nowoczesne, głównie gazowe.

W Aleksandrowie Łódzkim proces wymiany pieców trwa już od kilku lat. Nadal wiele pieców wymaga wymiany, dlatego w tym roku zdecydowano się nie zamykać naboru wniosków o dofinansowanie wymiany pieców i będą one przyjmowane w trybie ciągłym.

Aż 2,5 mln zł na wymianę pieców w Aleksandrowie Łódzkim

Różne działania edukacyjne i promocyjne odnoszą skutek, co przekłada się na zdecydowanie większe zainteresowanie problematyką ekologiczną, w tym stanem powietrza. W związku z tym rośnie również zapotrzebowanie na nowe piece. Dzięki dotacjom, jakie już przyznano, możliwe było wymienienie kilkuset pieców węglowych w miejscowościach należących do gminy Aleksandrów Łódzki.

Władze gminy mają nadzieję, że proces ten będzie kontynuowany, a nawet zwiększy swoją dynamikę. Im mniej pieców węglowych działających na bazie przestarzałych technologii – tym czystsze i zdrowsze powietrze w całej okolicy.

Do tej pory gmina przeznaczyła 2,5 miliona zł na wymianę pieców. Maksymalna wysokość dotacji, jaką może otrzymać wnioskodawca to 12 tysięcy złotych i wniosków opiewających na tę kwotę jest najwięcej. Dotyczą one głównie dofinansowania zakupu nowoczesnych pieców gazowych.

Na razie pozytywnie rozpatrzono ponad dwieście wniosków, a nabór ciągle trwa. Kwota dotacji będzie więc wyższa, a co za tym idzie – również liczba nowych pieców w gminie.