W Aleksandrowie rusza ogólnopolski wydarzenie artystyczne o nazwie „Malowane poezją”. Celem tego konkursu jest inspirowanie dzieci i młodzieży do głębszego zrozumienia poezji, poprzez zachęcenie ich do czytania i interpretowania utworów literackich. Nie chodzi tylko o werbalne zrozumienie wierszy, ale także o przekładanie ich na język sztuki plastycznej. W skrócie, uczestnicy muszą stworzyć dzieło plastyczne, które będzie odzwierciedleniem wybranego wiersza. Patronat medialny nad tym konkursem objęła Nowa Gazeta Biłgorajska. Poniżej znajdują się szczegóły dotyczące tej inicjatywy.

Konkurs polega na stworzeniu prac plastycznych, które będą inspirowane wybranym utworem z literatury polskiej. Prace mogą być realistyczne lub symboliczne, mogą ukazywać nastrój utworu itp. Technika wykonania jest dowolna, z wyjątkiem technik przestrzennych, które łatwo mogą ulec uszkodzeniu. Prace konkursowe powinny mieć format A4 lub A3 i nie powinny być oprawione w passe-partout.

Prace będą oceniane w trzech grupach wiekowych, które obejmują uczniów klas I-III, IV-VI oraz VII-VIII szkoły podstawowej. Prace można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do Gminnej Biblioteki Publicznej w Aleksandrowie, znajdującej się pod adresem: Aleksandrów 554, 23-408 Aleksandrów. Termin składania prac upływa 12 stycznia 2024 roku.