Nauka ma sens

Z takiego założenia na pewno wyszli uczestnicy zajęć prowadzonych przez LOWE, czyli Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Aleksandrowie Łódzkim, który działa przy Zespole Szkół Specjalnych. Jest jednym z dwudziestu wyznaczonych w całym kraju, które oferują programy edukacyjne dla dorosłych.

Szkolenia oferowane w ramach projektu LOWE są bezpłatne i dotyczą różnych obszarów tematycznych. W roku 2021 dużym zainteresowaniem uczestników cieszył się kurs prawa jazdy, kurs języka angielskiego i niemieckiego, kurs dietetyczny, a także szkolenia dotyczące zakładania firmy i kursy zawodowe – w tym kurs baristy oraz programy mające na celu rozwój kultury fizycznej. Wiele osób zdecydowało się m.in. na jogę i gimnastykę.

Powodzeniem cieszyły się także kursy z zakresu umiejętności miękkich, które niejednokrotnie nie są doceniane, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym, a to od nich w dużym stopniu zależy powodzenie różnych przedsięwzięć i założonych celów.

Podsumowanie roku i plany na następny

Projekt LOWE, realizowany dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu POWER 2014-2020, okazał się dużym sukcesem, w związku z tym planowana jest jego kontynuacja w roku następnym.

Kilka dni temu w siedzibie Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie odbyło się spotkanie podsumowujące dwanaście miesięcy pierwszej edycji, w której wzięło udział ok. dwustu osób.

Okazało się, że istnieje duże zapotrzebowanie na tego rodzaju zajęcia, w których można uczestniczyć całkowicie bezpłatnie. Aktywizacja zawodowa w wieku dojrzałym, rozwój osobisty i zintensyfikowanie aktywności fizycznej to warunki niezbędne do tego, żeby skutecznie przeciwdziałać m.in. wykluczeniu społecznemu ale również bierności, zarówno zawodowej, jak i społecznej.

Strategia na rok 2022 przewiduje kontynuację najpopularniejszych kursów oraz propozycje nowych ścieżek edukacyjnych. W programie znajdą się m.in. warsztaty rękodzielnicze, ćwiczenia poprawiające kondycję fizyczną oraz kursy z zakresu rozwijania umiejętności społecznych.