Budżet i obywatele

Historia funkcjonowania w polskim systemie samorządowym budżetów obywatelskich nie liczy sobie jeszcze wiele lat, jednak projekty te zyskały sobie dużą popularność, zarówno w największych, jak i w mniejszych ośrodkach miejskich.

Nie inaczej jest w Aleksandrowie Łódzkim, który również daje swoim mieszkańcom możliwość aktywnego partycypowania w tym, co dzieje się i może dziać w mieście. Do Aleksandrowskiego Budżetu Obywatelskiego można zgłaszać swoje pomysły na to, by życie w mieście było lepsze – pod różnym względami.

Projekty muszą uwzględniać m.in. to, aby być pożyteczne dla społeczności miasta, muszą się również mieścić w określonych ramach finansowych. Wszystkie projekty, które zostają zgłoszone do takich programów jak Aleksandrowski Budżet Obywatelski, są oceniane pod względem formalnym, jeśli spełnią wskazane w założeniach zasady, wówczas są one publikowane i poddane pod głosowanie mieszkańców miasta.

Dzięki takiej procedurze mieszkańcy mają prawo wykazać się aktywnością, zarówno w fazie kreowania pomysłów i projektów, jak i oddawania na nie swojego głosu.

W Aleksandrowie wyniki są już znane, w związku z tym wiadomo już, jakie projekty z ABO zostaną zrealizowane w 2023 r.

Oficjalne wyniki

Zwycięskie projekty, czyli te, które otrzymały największą liczbę głosów, co oznacza, że uzyskały uznanie większości biorących udział w głosowaniu mieszkańców Aleksandrowa Łódzkiego są już podane do publicznej wiadomości.

Wszystkie osoby zainteresowane tym, co dzieje się i będzie działo w mieście w ciągu najbliższego roku mogą więc już to sprawdzić.

W niedawno zakończonym głosowaniu dotyczącym projektów, które będą realizowane w ramach Aleksandrowskiego Budżetu Obywatelskiego zwyciężyły te pomysły, które uzyskały największą liczbę głosów, ale należy również pamiętać o tym, że zgodnie z formalnymi wymogami ABO, musiały się one zmieścić w określonej kwocie maksymalnej.

W tegorocznym głosowaniu największą liczbę głosów otrzymał projekt zakładający zakup urządzenia hydraulicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rąbieniu. Na drugim miejscu „uplasowała” się wieża widokowa na Torfowisku Rąbień, a na trzecim – projekt Na Ratunek – Rezerwat Torfowisko Rąbień.

Zobacz jak w Poznaniu zachęca się obywateli do aktywnego współtworzenia budżetu obywatelskiego?