Wydatki bieżące i inwestycyjne

Pod koniec ubiegłego roku, zgodnie z przepisami prawa, przegłosowywano uchwały budżetowe samorządów. Nie inaczej było w przypadku Zgierza i Powiatu Zgierskiego.

Rada Powiatu Zgierskiego przyjęła budżet na rok 2022, po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Jak nietrudno się domyślić – projekt został przyjęty niejednomyślnie, jednak zdecydowana większość radnych opowiedziała się za przedstawionym projektem. Za budżetem zagłosowało 20 radnych, wobec kilku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Jak w nowym budżecie będą się kształtowały dochody oraz wydatki powiatowe? Szacowany poziom dochodów to niemal 168,5mln zł. Wydatki planowane są na sumę niemal 176,5 mln zł.

Podobnie jak w przypadku większości samorządów – największa pula wydatków zostanie przeznaczona na oświatę. Kilkanaście milionów złotych w bieżącym roku przeznaczono natomiast na cele inwestycyjne.

Infrastruktura i kultura

Budżet Powiatu Zgierskiego na rok bieżący dotyczy m.in. planów inwestycyjnych, które mają być zrealizowane w ciągu dwunastu kolejnych miesięcy.

Łączna suma niemal 13,5 milionów złotych w większości zostanie przeznaczona na prace przy modernizacji i rozbudowie różnych elementów infrastruktury drogowej. Część wydatków będzie rozdysponowanych na cele związane z kulturą.

Najważniejszą inwestycją w tym obszarze będzie przeprowadzenie planowanej od dłuższego czasu modernizacji Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego.

Pozostałe plany koncentrują się na infrastrukturze drogowej, która ma być bardziej efektywna i co równie ważne – bezpieczniejsza, zarówno dla kierowców, jak i dla pieszych.

W 2022 r. planuje się wykonanie kilkunastu nowych przejść drogowych. Zostaną one zbudowane we wszystkich gminach wchodzących w skład powiatu.

Planowanych jest również szereg prac przy unowocześnieniu, rozbudowie i przebudowie dróg powiatowych.