Czy gmina Aleksandrów leży na terenach występowania ruchów ziemi?

Powiat Zgierski, a konkretnie – wyłoniona w ramach przetargu firma, specjalizująca się w wykonywaniu analiz geologicznych – rozpocznie prace na terenie gmin należących do powiatu, których celem będzie stwierdzenie występowania zjawiska tzw. masowych ruchów ziemi, które mogą spowodować niebezpieczne osuwiska.

Badania rozpoczną się niebawem i potrwają przez kilka najbliższych miesięcy. Mają być szczegółowe i kompleksowe – przeprowadzone w sposób optymalny, tak aby stwierdzić z całą pewnością, czy i jakie tereny mogą znajdować się w obszarze tych zjawisk geologicznych.

Prace będą prowadzone wraz z Państwowym Instytutem Geologicznym, który ostatecznie zweryfikuje wyniki przeprowadzonych analiz.

Prace rozpoczną się m.in. od terenu gminy Aleksandrów, ponieważ tu m.in. Państwowy Instytutu Geologiczny stwierdził zwiększoną możliwość występowania tego zjawiska.

Badania zakończą się inwentaryzacją terenów zagrożonych osuwiskami. Będzie to pierwszy element planu skutecznego zapobiegania niebezpieczeństwom wynikającym z ewentualności powstania osuwisk.

Umowa podpisana

Stosowną umowę między władzami powiatu i firmą-wykonawcą prac podpisano w drugim tygodniu lutego 2022 toku.

Przedmiotem umowy jest wykonanie wyżej wymienionych prac do końca września bieżącego roku. Wtedy mają być znane wszystkie tereny zagrożone ruchami ziemi, skutkującymi możliwością powstania osuwisk.

Efektem prac mają być mapy terenów zinwentaryzowanych, jako zagrożone oraz rejestr już występujących osuwisk. W związku z przeprowadzeniem szczegółowej analizy geologicznej – wskazane zostaną metody zapobiegania występowaniu osuwisk i sposoby monitorowania ewentualnego zagrożenia, co ma zapobiec jego realnemu wystąpieniu.

Prace zostały zlecone przez powiat na mocy ustawy Prawo ochrony środowiska, która obliguje powiaty do nadzorowania stanu terenów zagrożonych osuwiskami.

Koszty przeprowadzenia wielomiesięcznych badań oszacowano na ok. 25,5 tys. zł.