Święta, święta i po świętach…

W drugiej połowie stycznia wielu z nas decyduje się na rozebranie choinki. W przypadku drzewka żywego zazwyczaj czekamy do czasu, aż wyschnie na tyle, że gubi igły i w związku z tym staje się coraz bardziej problematyczną dekoracją.

Co zrobić z choinką żywą albo sztuczną, której chcemy się pozbyć? Do jakiej kategorii odpadów można je zakwalifikować?

W sukurs wszystkim mieszkańcom Aleksandrowa Łódzkiego przychodzi Referat Gospodarki Odpadami w Urzędzie Miejskim, który organizuje odbiór, zarówno choinek żywych, jak i sztucznych.

Drzewka będą odbierane wraz z innymi odpadami z odpowiednich kategorii.

Żywe choinki – razem z odpadami typu biodegradowalnego, natomiast choinki sztuczne wraz z odpadami zmieszanymi – w dniu, w którym zgodnie z harmonogramem takie odpady są odbierane od mieszkańców.

Warunki odbioru drzewek

Drzewko żywe, jak i sztuczne musi być odpowiednio przygotowane, żeby mogło być odebrane. Należy je dokładnie oczyścić z wszelkich ozdób. Choinka nie powinna być przytwierdzona do stojaka, nie może też być osadzona w doniczce, należy się również pozbyć resztek ziemi.

Choinki powinno się pozostawić w miejscu, które zostało do tego przeznaczone przez zarządcę nieruchomości – w przypadku odbioru drzewek z osiedli budynków wielorodzinnych.

Co zrobić, jeśli nasza sztuczna choinka jest za duża i nie mieści się w pojemniku? Należy ją przeznaczyć do oddania w dniu, w którym są odbierane odpady wielkogabarytowe. Jeśli możemy samodzielnie przewieźć drzewko, wówczas warto je oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Warto jednocześnie przypomnieć, gdzie należy wyrzucać ozdoby, których nie chcemy pozostawiać na kolejne „sezony” świąteczne. Jeśli są to produkty wykonane z różnych materiałów, trzeba je umieszczać tam, gdzie inne odpady tzw. resztkowe.

A może nie warto czekać na to, żeby żywa choinka wyschła? Przeczytaj, co można zrobić z żywym drzewkiem, żeby nie trafiło na śmietnik.