W Aleksandrowie, w miejscowej świetlicy wiejskiej, doszło do uroczystego świętowania gminnych obchodów Dnia Kobiet. Ten wyjątkowy dzień służył jako idealna platforma do uzyskania uznania i docenienia niewycenionej roli, którą kobiety pełnią w społeczności lokalnej.

Spotkanie miało miejsce w środę, 6 marca, w gminnej świetlicy wiejskiej Aleksandrowa. W odpowiedzi na zaproszenie wydane przez wójta Józefa Białego, spotkanie zgromadziło damy, które na co dzień reprezentują jedne z najbardziej aktywnych społecznie środowisk – są to członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z Aleksandrowa oraz członkinie Ludowego Zespołu Śpiewaczego „Aleksandrowiacy”. Wydarzenie cieszyło się również obecnością zastępcy wójta Piotra Kukiełki oraz przewodniczącego Rady Gminy Aleksandrów, Andrzeja Bila.

Podczas ceremonii, wójt gminy Aleksandrów skierował swoje serdeczne życzenia zdrowia i pomyślności do wszystkich zebranych tam kobiet, jednocześnie wyrażając swoje podziękowania za ich nieoceniony wkład, wsparcie i ciężką pracę, które przyczyniają się do poprawy jakości życia w lokalnej społeczności. W tym dniu nie mogło oczywiście zabraknąć słodkich upominków dla wszystkich obecnych tam pań.