Ruszył nabór wniosków

1 września 2021 r. ruszył nabór wniosków o wsparcie dla Kół Gospodyń Wiejskich ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski można składać do końca września albo do wyczerpania puli środków przeznaczonych na ten cel.

Koła Gospodyń Wiejskich mogą się starać o dofinansowanie działań, które mają na celu realizację zadań dotyczących społeczności, w których funkcjonują. Warunkiem uczestnictwa w programie rządowym jest rejestracja w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich.

Wysokość dofinansowania, o jakie można się starać jest bezpośrednio zależna od tego, ile osób działa w danym KGW. W przypadku kół zrzeszających ponad 75 osób jest to 7 tysięcy złotych dofinansowania, jeśli klub liczy od 31 osób do 75 – wówczas kwota dofinansowania nie może przekroczyć 6 tysięcy złotych. Mniejsze koła – do 30 zrzeszonych – mogą się starać o otrzymanie kwoty 5 tysięcy złotych.

Program cieszy się dużym zainteresowaniem aktywnych środowisk wiejskich, działających w ramach KGW. W tym roku jest to już czwarta jego edycja.

Kwestie formalne

Wnioski muszą być zgłaszane na stosownym formularzu, który można znaleźć na stronie i w siedzibach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wniosek należy złożyć zgodnie z właściwością terenową danego oddziału ARiMR.

Przedmiotem dofinansowania mogą być cele wymienione w projekcie. To m.in.: działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju lokalnej społeczności, działalność społeczna, wychowawcza, oświatowa i kulturalna na terenie działania koła. Finansowane mogą być także działania mające na celu polepszenie sytuacji życiowej kobiet i wspieranie przedsiębiorczości mieszkanek wsi.

Wnioski mogą także dotyczyć rozwoju działalności kulturalnej, w zakresie kultury ludowej. Celem, który może być sfinansowany ze środków pochodzących z dotacji jest rozwijanie wiedzy i konkretnych działań zmierzających do upowszechniania efektywnych metod prowadzenia gospodarstw.

Więcej szczegółowych informacji na temat programów pomocowych adresowanych do KGW – na stronie ARiMR – www.gov.pl/web/arimr.