KGW – istotne dla wiejskich społeczności

Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego jak długą historię mają Koła Gospodyń Wiejskich. Pierwsze organizacje prowadzące działalność podobną do obecnych KGW funkcjonowały już w XIX w. Wraz z odzyskaniem przez Polskę niepodległości ruch ten rozwijał się coraz intensywniej.

Podobnie było po II wojnie światowej i w III RP, chociaż jeszcze kilkanaście lat temu wydawało się, że ich aktywność zmniejsza się i tego rodzaju działalność społeczna może zostać znacząco zredukowana – z uwagi na małe zainteresowanie tą formą działania w lokalnych środowiskach.

Nie jest to do końca prawda i dziś możemy mówić o pewnym renesansie Kół Gospodyń Wiejskich, które znacząco dostosowały swoje programy do wymagań współczesności i znów stanowią istotną „odpowiedź” na liczne potrzeby społeczności wiejskich.

O popularności KGW może świadczyć ich liczba, których w 2021 r. było niemal jedenaście tysięcy. Obecnie działalność Kół Gospodyń Wiejskich reguluje stosowna ustawa przedmiotowa z 2018 r. Organizacje te są rejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich.

Nabór wniosków o wsparcie działalności

Koła Gospodyń Wiejskich posiadające wpis do rejestru mogą się ubiegać o dofinansowanie działalności z budżetu państwa. W tym roku wnioski te przyjmowane są od 1 kwietnia. Można to uczynić do 30 września 2022 r., należy jednak pamiętać, że pula środków budżetowych przyznanych na dotacje dla KGW może się wyczerpać wcześniej, dlatego warto się pospieszyć.

Podobnie jak w latach ubiegłych – cele, które zostaną wskazane we wniosku, muszą być wykonane do 31 grudnia, a stosowny raport finansowy należy przedstawić do 31 stycznia przyszłego roku (2023).

Wnioski należy składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Kwota dofinansowania zależy od liczebności danego koła. Najwyższą kwotę, siedmiu tysięcy złotych, otrzymują KGW z liczbą ponad 75 członków. Kwotę dofinansowania w wysokości pięciu tysięcy złotych otrzymają koła, których liczebność nie przekracza 30 osób, a o sześć tysięcy złotych mogą wnioskować KGW liczące od 31 do 75 członków.

Środki te można przeznaczyć na realizację celów statutowych, takich jak: promocja kultury ludowej, aktywizacja kobiet mieszkających na terenach wiejskich, działalność społeczna, wychowawcza, oświatowa i kulturalna.