W Domu Polskim diecezji bydgoskiej odbyło się wyjątkowe zgromadzenie, na które składała się elita województwa kujawsko-pomorskiego. Wśród obecnych znaleźli się członkowie zarządu województwa pod przewodnictwem marszałka Piotra Całbeckiego, a także przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska i radni tegoż województwa. Sesji nie opuścili również parlamentarzyści, przedstawiciele rządowej administracji, lokalnych samorządów, duchowni, służby mundurowe oraz reprezentanci uczelni wyższych.

Niezapomniane emocje towarzyszyły ceremonii wręczenia Nagrody Kopernikańskiej Fides et Ratio (Wiara i Rozum). Wyjątkowe wyróżnienie, ustanowione z inicjatywy gospodarza województwa, otrzymał szanowany popularyzator myśli Jana Pawła II – kardynał Grzegorz Ryś.

Tego dnia uroczystości rozpoczęto mszą świętą w bydgoskiej katedrze, której przewodniczył biskup ordynariusz bydgoski, Krzysztof Włodarczyk.

Przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska w swoim wystąpieniu przypomniała, że mamy zaszczyt obchodzić 25. rocznicę pielgrzymek Jana Pawła II do naszego regionu. Podkreśliła, że pielgrzymowanie to świadome podejmowanie trudu, które ma na celu pokazanie światu wybranych przez nas wartości. Pielgrzymki papieskie były jak rzeki, gdzie każdy uczestnik jest jednocześnie indywidualnością, ale też częścią społecznego organizmu, wspólnoty przenikanej jednym prądem życia. Dodała również, że pielgrzymki Jana Pawła II do Polski miały nie tylko wymiar religijny, ale także patriotyczny – ukazywały światu, że Polska jest pełna życia i nigdy nie przestanie żyć.