Wszystko to za sprawą programu „Infrastruktura sołecka na Plus”, który już po raz kolejny jest wdrażany w regionie. Na potrzeby gminy wydzielono o 2 miliony złotych więcej niż w ubiegłym roku!

Program „Infrastruktura sołecka na Plus” ma za zadanie zrealizować plany w sołectwie, które wychodzą z inicjatywy mieszkańców. Do rozdania jest sporo, bo aż 6 milionów złotych. To od dwa więcej niż w roku ubiegłym, gdzie do rozdysponowania były 4 miliony złotych. Program jest kierowany tylko do mieszkańców wsi i działa na podobnej zasadzie jak tzw. Małe granty sołeckie.

Co istotne, każdy zgłoszony projekt ma szansę na to, żeby dofinansowanie wyniosło nawet 100 procent inwestycji. Pomysł na realizację może zgłosić sołectwo i to ono będzie występować tu jako strona zlecająca. Jednak sam pomysł musi wyjść bezpośrednio od mieszkańców.

Ubiegłoroczna edycja pokazała, że dzięki tym funduszom można wybudować ciekawe miejsca służące lokalnej społeczności. Organizatorzy podkreślają, że już nie mogą się doczekać przeglądania wniosków.