Aktywne działania na rzecz lokalnej społeczności podjął Burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego, Arkadiusz Gralak, inicjując proces powoływania punktu dystrybucyjnego oraz sprzedażowego dla węgla. Wszystko to dzieje się w ramach programu rządowego, a głównym celem jest wsparcie mieszkańców miasta.

Centralnym miejscem, gdzie znajdzie się punkt dystrybucji będzie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o., położone przy ulicy Świstucha 5 w Aleksandrowie Kujawskim. Informacje można uzyskać telefonicznie, dzwoniąc pod numer 54 282 22 27.

W chwili obecnej jest otwarty nabór wniosków dotyczących preferencyjnego zakupu paliwa stałego. Mieszkańcy Aleksandrowa Kujawskiego mogą zgłaszać swoje wnioski aż do 10 listopada 2022 roku.

Wnioski mogą zostać złożone na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest elektroniczne przesłanie wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP, jako załącznik do pisma ogólnego. Drugą opcją jest tradycyjne złożenie wniosku w papierowej wersji, bezpośrednio w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim, które mieści się na parterze budynku.