Dwieście numizmatów czeka na mieszkańców

Dokładnie 22 marca 2022 r. minęła dwusetna rocznica nadania miejscowości Aleksandrów Łódzki – praw miejskich. W roku jubileuszowym w mieście odbywa się wiele imprez adresowanych do różnych grup mieszkańców i do całej miejskiej społeczności.

Szczególną inicjatywą, jedną z ostatnich w tak ważnym dla Aleksandrowa Łódzkiego roku, jest wybicie mosiężnych monet w serii limitowanej. Są to numizmaty i jak nietrudno się domyślić – wybito ich… dwieście.

Mogą się one znaleźć w rękach mieszkańców Aleksandrowa – jednak pod pewnym warunkiem. Zainteresowani otrzymaniem okolicznościowej monety (jedna osoba może się starać tylko o jeden egzemplarz numizmatu) muszą się wykazać twórczym podejściem do historii i współczesności miasta – wyrażając wybrany temat związany z Aleksandrowem (chodzi o najważniejsze i charakterystyczne miejsca) w sposób artystyczny.

Aby otrzymać monetę należy stworzyć list, wiersz albo rysunek – z przesłaniem do następnych pokoleń.

Kapsuła czasu

Monety są wyjątkowe – na awersie zamieszczono wizerunek założyciela miasta, Rafała Bratoszewskiego, na rewersie – ratusz z napisem mówiącym o historycznej rocznicy nadania praw miejskich.

W związku z okrągłą rocznicą zdecydowano w sposób szczególny upamiętnić nasze czasy. Podobnie jak w wielu innych miastach w ciągu setek lat, tak również w Aleksandrowie Łódzkim wystosowana zostanie specjalna „przesyłka” dla przyszłych pokoleń.

Niezależnie od zmieniających się czasów i rozwoju technik komunikacyjnych, takie wyjątkowe przedmioty i zarazem inicjatywy jak kapsuły czasu wciąż wzbudzają wielkie zainteresowanie miejscowych społeczności.

Taką kapsułę będzie miał również Aleksandrów. 11 listopada br. kapsuła, w której znajdą się m.in. listy, wiersze i rysunki współczesnych aleksandrowian, zostanie uroczyście zakopana w parku miejskim.

Prace można składać do 10 listopada w Urzędzie Miejskim (Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą).