W Komendzie Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim, zapowiadają się istotne zmiany kadrowe. Planowane są one na najwyższych szczeblach hierarchii w komendzie.

Według harmonogramu, zaplanowano uroczyście wręczyć rozkazy personalne podczas zbiórki, która odbędzie się w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, w środę 15 maja.

Z nieoficjalnych źródeł, które udało nam się zweryfikować, wynika że insp. Andrzej Kłos – obecny komendant aleksandrowskich stróżów prawa ma zakończyć swoje dotychczasowe obowiązki.

Pogłoski krążące po powiecie sugerują, iż jego obowiązki przejmie insp. Przemysław Tulibacki, który obecnie pełni funkcję komendanta w Komendzie Powiatowej Policji Mogilno.

Z informacji nieoficjalnych wynika również, że insp. Kłos nie opuści służby, lecz zostanie przeniesiony do Mogilna, gdzie będzie kontynuował swoją pracę.