Dziś nastąpi oficjalne rozpoczęcie prac modernizacyjnych na kilku ulicach w Osieku nad Wisłą. Dotyczą one konkretnie ulic: Słonecznej, Szczęśliwej, Widokowej oraz Wodnej. Kierowcy powinni być przygotowani na to, że przez pewien czas mogą napotkać pewne utrudnienia drogowe, a nawet czasowe zamknięcia niektórych odcinków.

Prace, które mają zostać przeprowadzone, obejmują stworzenie podbudowy z kruszywa łamanego oraz położenie nawierzchni asfaltowej. Firma Bruksystem Sp. z o.o., mająca swoją siedzibę w Toruniu, została wytypowana jako wykonawca tych prac. Całkowita wartość umowy zawartej z tym wykonawcą wynosi 3 310 456,81 zł.

Wszystko to realizowane jest dzięki dofinansowaniu uzyskanemu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) za lata 2014-2020. Środki te przeznaczone były na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.