Mieszkańcy niewielkiego miasteczka Łabiszyna, położonego w województwie kujawsko-pomorskim, otrzymali oficjalne zalecenia dotyczące podniesienia poziomu ostrożności. Powodem tych rekomendacji jest podejrzenie o pojawieniu się w obszarze miasta rzadko spotykanego zwierzęcia – tzw. psowilka, czyli hybrydy wilka.

Władze lokalnej gminy zareagowały na te informacje, apelując do swoich mieszkańców. Każda osoba, która będzie w stanie zlokalizować to potencjalnie niebezpieczne zwierzę, powinna jak najprędzej przekazać te dane odpowiednim służbom. Tym samym, wszyscy są wezwani do zachowania zwiększonej czujności.

Okazuje się bowiem, że zwierzę to może stanowić zagrożenie dla ludzi, stąd prośba władz o szczególną ostrożność. Proszą one również o niezwłoczne zgłaszanie wszelkich obserwacji dotyczących psowilka.