Członkowie Rady Miejskiej podczas swojej najnowszej sesji udzielili aprobacji dla budżetu miasta, który został przedstawiony do ich oceny. Poza tym, burmistrz razem z Lidią Kulpą, przewodniczącą rady, podczas obrad wręczyli nagrody laureatom, którzy zajęli drugie i trzecie miejsce oraz otrzymali wyróżnienie w konkursie literackim pod tytułem „List do Mikołaja”.

Nie tylko budżet miasta spotkał się z jednogłośnym poparciem członków rady, ale także absolutorium dla Burmistrza Miasta Arkadiusza Gralaka. Podczas tej samej sesji radni jednomyślnie zgodzili się także na zarządzenie burmistrza dotyczące ogłoszenia konkursu na stanowisko kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) w Aleksandrowie Kujawskim.

Konkurs przewiduje możliwość składania dokumentów aż do 31 stycznia 2024 roku. Przewiduje się, że etap rozmowy kwalifikacyjnej, będący drugim etapem naboru, odbędzie się nie później niż 12 lutego 2024 roku. W sytuacji, gdy do drugiego etapu zakwalifikuje się więcej niż 5 osób, komisja konkursowa ma prawo do zorganizowania pisemnego testu, aby wyłonić najbardziej odpowiedniego kandydata lub kandydatkę na posadę.