W dniu wczorajszym, czyli 12.12.2023, funkcjonariusze Policji z Aleksandrowa przystąpili do realizacji działań kontrolnych i profilaktycznych pod kryptonimem „Prędkość”. Nadrzędnym celem tych działań było wymuszanie na kierowcach przestrzegania obowiązkowych ograniczeń prędkości.

Zadaniem podjętych przez policjantów działań było uświadomienie użytkownikom dróg o konieczności respektowania limitów prędkości na różnych odcinkach tras, a także wykrycie i eliminacja tzw. „piratów drogowych”, którzy poprzez swoje działania tworzą niebezpieczne sytuacje na naszych drogach. To osiągnięto poprzez dokładne naliczanie punktów karnych za każde wykroczenie drogowe, które zostało ujawnione w trakcie kontroli.

Podczas piątkowych działań, stróże prawa skontrolowali łącznie 67 pojazdów i wykryli aż 40 przypadków przekroczenia dozwolonej prędkości.

Zwracamy się z apelem o respektowanie dozwolonych limitów prędkości oraz o zwiększoną ostrożność i redukcję prędkości w miejscach, gdzie przepisy ruchu drogowego i zdrowy rozsądek nakazują szczególną uwagę.