Sportowcom z Ludowego Klubu Sportowego „Błysk” Aleksandrów dostarczony zostanie nowoczesny sprzęt, dzięki otrzymanemu wsparciu finansowemu. Zasoby te przeznaczone są na zakup sprzętu w ramach zadania publicznego zatytułowanego: „Poprawa warunków treningowych w LKS 'Błysk’ Aleksandrów poprzez zakup sprzętu sportowego”.

Realizacja tego zadania jest możliwa dzięki funduszom przekazanym przez samorząd Województwa Łódzkiego. Kwota dofinansowania wynosi 10 tysięcy złotych, które mają zasilić budżet klubu. Paweł Mamrot, wójt gminy, zwraca uwagę na cel tego projektu, którym jest kompleksowe wyposażenie zawodników Klubu Sportowego „Błysk” w narzędzia niezbędne do przeprowadzania treningów.

Zadanie publiczne ma na celu podniesienie poziomu aktywności fizycznej wśród społeczności lokalnej, propagowanie różnorodnych dyscyplin sportowych oraz stworzenie równych szans dla dzieci i młodzieży w dostępie do oferty sportowej. Wszystko to ma przyczynić się do pełniejszego rozwoju młodych sportowców i poprawy warunków ich treningów.