Zaangażowanie całej społeczności Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Aleksandrowie zaowocowało udziałem w IV Międzynarodowej edycji VIII Ogólnopolskiej akcji o nazwie „Przerwa na czytanie – bicie rekordu w czytaniu na przerwie”. Wydarzenie to miało miejsce 25 października i zgromadziło łącznie 216 uczestników.

Organizatorami spotkania były Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny oraz Gminna Biblioteka Publiczna z Aleksandrowa, które razem zaapelowały do społeczności lokalnej o aktywne włączenie się w akcję promującą czytelnictwo. Inicjatorem całego przedsięwzięcia jest natomiast Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego z Gorzowa Wielkopolskiego.

Akcja „Przerwa na czytanie – bicie rekordu w czytaniu na przerwie” wpisuje się w obchodzone obecnie Międzynarodowe Miesiące Bibliotek Szkolnych oraz kampanię społeczną pod hasłem „Cała Polska czyta dzieciom”. Głównym jej celem jest zainteresowanie młodzieży literaturą, zacieśnienie więzi lokalnej społeczności oraz zachęcenie uczniów do częstszego sięgania po książki, niezależnie od miejsca i sytuacji.