Związek Międzygminny Gospodarka Komunalna w Chrzanowie otrzymał prawie 10 milionów złotych na rozbudowę i ulepszanie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), które cieszą się coraz większą popularnością wśród lokalnej społeczności. Konkretnie, około 2 miliony złotych przeznaczone zostały na zakup nowego wyposażenia, natomiast prawie 8 milionów złotych zostanie wydanych na konstrukcję nowego obiektu oraz ekspansję istniejącego punktu w Chrzanowie.

Statystyki z pierwszego półrocza obecnego roku pokazują, że mieszkańcy trzech gmin korzystają z PSZOK-ów coraz chętniej, dostarczając do nich ponad 1432 tony odpadów komunalnych. W porównaniu, w analogicznym okresie poprzedniego roku zanotowano jedynie 1071 ton odpadów. Dodatkowo, liczba wizyt mieszkańców w PSZOK-ach również wzrosła – z 6914 odwiedzin w pierwszym półroczu poprzedniego roku do 9572 odwiedzin w pierwszej połowie bieżącego roku, co stanowi wzrost o 38,4 procent.

Arkadiusz Pypłacz, przewodniczący zarządu Związku Międzygminnego Gospodarki Komunalnej, zapowiedział plany wykorzystania przyznanych środków. Kwota prawie 10 milionów złotych została zabezpieczona dzięki dofinansowaniu z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w ramach 8. edycji Polskiego Ładu. Dwa rozpatrywane projekty obejmują modernizację PSZOK-u w Libiążu i zakup nowego sprzętu dla wszystkich punktów, co ma na celu poprawę ich funkcjonalności. Drugi projekt zakłada przebudowę punktu w Chrzanowie oraz budowę nowego budynku administracyjnego.