Władze gminy Aleksandrów oferują niecodzienną możliwość zdobycia sadzonki drzewa. Wymaga to jedynie zrealizowania prostego zadania, czyli przeczytania fragmentu książki wybranej na własną rękę oraz aktywnej partycypacji w akcji o nazwie „Cała Polska czyta dzieciom”. Za te działań należy się uczestnikowi nagroda w postaci sadzonki drzewa.

Urząd Gminy ustalił trzy daty, kiedy będzie istniała możliwość odebrania nagrody. Pierwsza okazja dzielić się owoce swojej lektury z innymi oraz otrzymać sadzonkę drzewa nadejdzie 10 maja. Odbędzie się to na terenie przy Urzędzie Gminy w Aleksandrowie o godzinie 11:00. Kolejna możliwość pozyskania młodego drzewka przewidziana jest na 14 maja, także o godzinie 11:00, tym razem lokalizacja to teren przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skotnikach. Ostatnia z trzech szans nadejdzie dzień później, 15 maja, również o godzinie 11:00, na terenie przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w miejscowości Dąbrowa nad Czarną.