Nowy żłobek w Aleksandrowie Łódzkim nosi nazwę “Bąbelki 2”. Głównym założycielem jest gmina, jednak wspomaga ją prywatny inwestor. Docelowo, w grupach znajdzie się miejsce dla aż 50 dzieci w wieku do 3 lat. 

Patrząc na statystyki narodzin, jak na dłoni widać, że w gminie Aleksandrów Łódzki rodzi się coraz więcej dzieci. Z jednej strony, rośnie zabudowa wielorodzinna, zarówno w przypadku nowych zamkniętych osiedli jak i domów jednorodzinnych. Z drugiej, rozwinięta infrastruktura inwestycyjna i nowe miejsca pracy.

Żłobek “Bąbelki 2” mieści się przy ulicy 11 Listopada. Docelowo może przyjąć aż 50 dzieci w wieku od pół roku do trzech lat. Co istotne, część opłat związanych z czesnym oraz kosztami wyżywienia jest pokrywane z budżetu gminy Aleksandrów Łódzki.

Warto dodać, że żłobki nie są w pełni własnością miasta. W prowadzeniu ich wspierają lokalni inwestorzy. Tym samym dochody gminy rosną, bo podatki zostają w tym samym rejonie. Nabór do nowego żłobka rozpoczął się z końcem marca 2023 roku.