Jawny spadek poparcia dla zbiórki funduszy przeznaczonych na ratowanie schroniska dla zwierząt w miejscowości Wygoda jest zauważalny. Schronisko to jest pod opieką toruńskiej fundacji „Cztery Łapy” od 2022 roku. Zarówno mieszkańcy, jak i lokalne władze samorządowe, zwracają uwagę na szereg problemów, które obecnie dotykają zarządzania schroniskiem.

Świadectwem tych problemów są słowa matki jednej z harcerek z Ciechocinka, która wyraziła swoje niezadowolenie z przeprowadzonej akcji zbierania pieniędzy. Zgodnie z jej relacją, mimo że dzieci zbierały fundusze przez cały weekend, nikt nie wykazał zainteresowania odbiorem zebranych później puszek, a co gorsza, nie dokonano oficjalnego przeliczenia zebranej gotówki. Kwestionowała również wydanie kwoty 150 tys. złotych na budowę płotu otaczającego teren schroniska, uważając to za nadmierny wydatek.

Z informacji zamieszczonych na stronie internetowej schroniska wynika, że do usunięcia wszystkich nieprawidłowości potrzebna jest suma 150 tys. złotych. Pracownicy schroniska przyznali, że nie są w stanie samodzielnie zgromadzić tych środków. Podnoszą, że bez funduszy na podniesienie płotu i budowę dodatkowych kojców, nie będą w stanie przejść pozytywnie kontroli.