Na terenie gminy Aleksandrów, a dokładniej w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Niewierszyn, zorganizowano edukacyjne spotkanie dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Sesja szkoleniowa obejmowała zarówno teorię, jak i praktykę związaną z działaniami straży pożarnej.

Sesja rozpoczęła się od części teoretycznej skupionej na zagadnieniach związanych z pożarnictwem, a także specyfiką gaszenia ognia w miejscach o utrudnionym dostępie. Po tej części, młodzi druhowie mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności praktyczne podczas ćwiczeń musztry oraz innych aktywności realizowanych w sołectwie Ostrów.

Młodzież uczestniczyła także w ekologicznej akcji ,,Sprzątanie świata”, która była przeprowadzona z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi.

Zintegrowane spotkanie zakończyło się przy ognisku. Do wspólnych ćwiczeń dołączyły Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z Niewierszyna, Siucic i Dąbrowy nad Czarną. W całym wydarzeniu uczestniczył również wójt gminy Aleksandrów – Paweł Mamrot. Organizatorem tego edukacyjnego spotkania była jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Niewierszyna.