Aleksandrów Kujawski planuje przekazać ponad 17 milionów złotych na rozwój infrastruktury i modernizację budynków. W tym kontekście, istotnym jest, że większość tych środków pochodzi nie z lokalnego budżetu, ale została pozyskana przez miasto z zewnętrznych źródeł finansowania. W tym roku, władze miejskie skupiają swoje wysiłki przede wszystkim na remontach dróg oraz unowocześnianiu miejscowych obiektów.

Arkadiusz Gralak, burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego, podkreśla, że to jest rekordowy budżet dla miasta. Dochody miasta szacowane są na 72 miliony złotych, z czego aż 17 milionów będzie przeznaczonych na różne projekty inwestycyjne. Gralak zauważa, że lista zadań do wykonania w bieżącym roku jest naprawdę długa.

Zgodnie z decyzją rady miejskiej, na inwestycje przeznaczone zostanie 17 milionów złotych. Jednak tylko część tej kwoty, ponad 5 milionów złotych, pochodzi bezpośrednio z budżetu miasta. Jak zaznacza burmistrz, Aleksandrów Kujawski w ciągu ostatnich trzech lat pozyskał zewnętrzne środki na kwotę ponad 30 milionów złotych.

W 2024 roku, miasto planuje skorzystać z prawa pierwokupu i przejąć na własność działkę należącą do PKP, znaną potocznie jako „Manhattan”. Szacunkowa wartość tej nieruchomości wynosi ponad 300 tysięcy złotych. Burmistrz Gralak wyraża nadzieję, że po wielu latach teren ten wreszcie stanie się własnością miasta, co umożliwi realizację kolejnej ważnej inwestycji – budowy nowego przejścia.